Beste relatie,

Gedurende het afgelopen jaar zijn wij geconfronteerd met stijgingen van grondstof-, productie- en loonkosten. Daarnaast zien wij ook forse stijgingen van de transportkosten. Wij zijn  op basis hiervan genoodzaakt om onze prijzen per 1 januari 2019 met 3%  te verhogen.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en kijken uit naar een voortzetting van onze prettige samenwerking.

Met vriendelijke groet,

 

Libilé B.V.